Lệ phí xét tuyển Cao đẳng Sư phạm là bao nhiêu?

0

Lệ phí xét tuyển Cao đẳng Sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tối đa là 30.000 đồng/hồ sơ. Đây cũng là mức thu tối đa đối với thí sinh dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2017.

Đây là thông tin trong văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm chính quy năm 2017 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

le-phi-xet-tuyen-cao-dang-su-pham

Về kinh phí chi trả cho các cán bộ, giảng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động từ các trường đại học, cao đẳng về địa phương tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia sẽ do ngân sách địa phương chịu trách nhiệm theo các chế độ quy định.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chi phí đi lại và ăn ở của cán bộ, giảng viên sẽ được các cơ sở đào tạo quản lý hỗ trợ thêm từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị (nếu có).

Về mức thu, sử dụng phí dự thi, dự tuyển ĐH, CĐ sư phạm hệ chính quy được quy định rõ: Các cơ sở đào tạo đặc thù thực hiện thủ tục sơ tuyển, tổ chức thi năng khiếu hay thi đánh giá năng lực có kết hợp với xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 hay các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển cần xây dựng mức giá dịch vụ tuyển sinh phù hợp, hợp lệ với công tác tuyển sinh và chi phí thực tế.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo cần đảm bảo phụ huynh và thí sinh ổn định tâm lý, hạn chế tối đa xáo trọn trong kỳ thi.

Với các cơ sở đào tạo sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển sẽ thực hiện mức thu lệ phí xét tuyển tối đa là 30.000 đồng/nguyện vọng. Các cơ sở đào tạo cần công khai, niêm yết giá theo giá dịch vụ tuyển sinh, đồng thời nghiêm cấm thu phí cao hơn giá niêm yếu. Giá dịch vụ công khai theo quy định của Luật giá và các quy định liên quan khác của pháp luật về quản lý giá.

Nguôn thu phí dự thi, dự tuyển được quản lý và sử dụng theo các nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Trường hợp sử dụng vượt quá nguồn thu, cơ sở đào tạo có thể huy động từ các nguồn thu hợp pháp khác./.